Testbeitrag Ohne Kategorie

Geht das ohne Kategorie?